Om oss

 

 
Miljöventilation i Mellannorrland AB har tre verksamhetsområden –Ventilation, Styr & Regler och El.
 
Företaget bildades i april 2008 och har ett mångårigt kunnande inom el-, värme- och ventilationsbranschen. I samband med att företaget bildades tog vi över verksamheterna från två andra företag, MCM Styr & Vent AB och Miljöventilation i Sundsvall AB.
 
Företagsledningen som består av ägarna till företaget, har en stor samlad erfarenhet av entreprenad- och serviceverksamhet som uppskattas av våra större kunder t ex fastighetsbolag, landsting, kommun och byggentreprenörer.
 
Miljöventilation arbetar dels med serviceavtal och dels på entreprenader och löpande arbeten.
 
Våra kunder är både privatföretag, offentlig verksamhet, fastighetsägare, byggentreprenörer och privatkunder.
 

Vår utgångspunkt

Miljöventilation i Mellannorrland AB arbetar med kunden i centrum och strävar efter att alltid ha nöjda kunder.
Upplevd kvalitet är starkt knutet till kundens uppfattning och behov samt till de krav som har ställts på tjänsten eller projektet.
 
Vår kvalitetspolicy innebär
Behovsbedömning och uppdragsplanering görs i samråd med kunden
Att välja kvalitet framför billigare lösningar
Att alltid sträva efter att göra rätt från början
Att vi skall ställa kvalitetskrav på våra leverantörer
Att alla medarbetare skall ha tillräckliga kunskaper och motivation för att utveckla och utföra arbetet på ett kvalitetsmässigt sätt.
Att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar
Att vi löpande skall hålla oss informerade om nyheter och krav inom kvalitetsområdet
 
Har du några frågor? Kontakta oss »