GB-Skolan GB-Skolan, Projektet är en totalentreprenad med Peab som totalentreprenör, Färdigställandetiden är mars 2021

GB-Skolan

Vi har blivit upphandlade för att utföra luftbehandlings- och styrentreprenaden i samband med ombyggnaden av Gudlav Bilderskolan i Sollefteå.

Ombyggnaden är på drygt 15 000 m² och det är 14 luftbehandlingsaggregat med tillhörande system som ska installeras.

Alla klassrum skall ha behovsstyrd ventilation och vi kommer att använda Swegons system WISE.

 

Projektet är en totalentreprenad med Peab som totalentreprenör.

Färdigställandetiden är mars 2021.