Miljöventilation i Mellannorrland AB har tre verksamhetsområden –Ventilation, Styr & Regler och El.
 
Företaget bildades i april 2008 och har ett mångårigt kunnande inom el-, värme- och ventilationsbranschen. I samband med att företaget bildades tog vi över verksamheterna från två andra företag, MCM Styr & Vent AB och Miljöventilation i Sundsvall AB.
 
Företagsledningen som består av ägarna till företaget, har en stor samlad erfarenhet av entreprenad- och serviceverksamhet som uppskattas av våra större kunder t ex fastighetsbolag, landsting, kommun och byggentreprenörer.
 
Miljöventilation arbetar dels med serviceavtal och dels på entreprenader och löpande arbeten.
 
Våra kunder är både privatföretag, offentlig verksamhet, fastighetsägare, byggentreprenörer och privatkunder.