Miljöventilation i Mellannorrland AB arbetar med kunden i centrum och strävar efter att alltid ha nöjda kunder. Upplevd kvalitet är starkt knutet till kundens uppfattning och behov samt till de krav som har ställts på tjänsten eller projektet.
 
Vår kvalitetspolicy innebär

 • Behovsbedömning och uppdragsplanering görs i samråd med kunden
   
 • Att välja kvalitet framför billigare lösningar
   
 • Att alltid sträva efter att göra rätt från början
   
 • Att vi skall ställa kvalitetskrav på våra leverantörer
   
 • Att alla medarbetare skall ha tillräckliga kunskaper och motivation för att utveckla och utföra arbetet på ett kvalitetsmässigt sätt.
   
 • Att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar
   
 • Att vi löpande skall hålla oss informerade om nyheter och krav inom kvalitetsområdet