På Miljöventilation har vi bred erfarenhet och stor kunskap av projektering, installation, service och underhåll inom luftbehandling och styr/regler.

Vi erbjuder kompletta tjänster och lösningar som tillgodoser de flesta behov inom luftbehandling och el, styr- och regler främst för vårdlokaler, skolor, kontorsfastigheter, affärslokaler samt övriga offentliga och kommersiella lokaler.

Vi erbjuder både totalentreprenad, general entreprenad, enskilda lösningar och konvertering av befintliga system - läs mer om våra tjänster Installation - Projektering - Service & Underhåll