När det gäller installation av luftbehandlings- och styranläggningar arbetar vi både med utförande- och totalentreprenad.

Vi har mångårig erfarenhet av olika praktiska tillämpningar och är vana med att samordna olika kompentenser för att få till ett bra slutresultat för kunden.

Våra välutbildade montörer och tekniker utför installationerna i enlighet med gällande föreskrifter och policy. Under installationsskedet i projekten lägger vi stor vikt vid kvalitetssäkrande åtgärder och dokumentation av de olika momenten i projektet.

När vi installerar en utrustning tänker vi på energi- och livscykelkostnad, (LCC), samt även på underhålls- och serviceaspekterna. Allt ska vara lätt att komma åt för att anläggningen skall vara så lätt- och snabbservad som möjligt.