Vi utför projektering av alla totalentreprenader och kan erbjuda helhetslösningar som tillgodoser de flesta behov och för våra kunder betyder det trygghet samtidigt som de kan spara både pengar och tid.

Vid projektering av större uppdrag så samarbetar vi med en VVS-konsult som har mer resurser för aktuellt uppdrag.

Vid en Projektering ansvarar vi på Miljöventilation för att den anläggning som produceras uppfyller de krav som beställaren specificerat.Enkelt förklarat går det till så här:

Du som beställare preciserar dina krav och önskemål om den blivande installationen. Vi kartlägger alla förutsättningar och villkor som kan påverka den kommande projekteringen och utarbetar problemlösningar, förslagsritningar och en grov kostnadsberäkning. Därefter kan du som beställare bestämma om du vill gå vidare med konstruktions- och installationsfasen där vi arbetar med detaljutformning av luftbehandlingsritningar, beskrivningar med mera och slutligen installerar anläggningen.

Vår personal medverkar aktivt hela vägen från projektering, kostnadsberäkning, samordning, utförande, besiktning, överlämnande till drift och skötsel. Arbete med marknadens olika produkter har gett oss en god materialkännedom, vilket gör att vi kan välja material som pris-, kvalitets- och driftsmässigt uppfyller beställarens krav. Vi vill att våra beställare ska ha full kontroll över kostnader och föreslagna lösningar, samtidigt som vi tar det fullständiga ansvaret för projektet.

För oss är själva entreprenadarbetet det väsentliga.